Yazar Hakları

Belli Hakemleri Değerlendirme Süreci Dışında Tutma

Yazar/ yazarlar, çıkar çatışması gerekçesiyle veya etik gerekçelerle çalışmasının gönderilmemesini istediği hakemleri belirleyebilir/ belirleyebilirler.

Ayrıca editör, şu konumdaki hakemlere değerlendirme göndermemektedir:

  • Yazarın/ yazarların daha önce ortak çalışma yayımladığı hakemlere
  • Yazarın/ yazarların çalışmalarının ön okumalarında yardımcı olmuş hakemlere
  • Yazarın/ yazarların daha önceden sorunu olduğu bilinen hakemlere
  • Çalışmanın yayımlanmasından finansal fayda sağlayacak hakemlere
  • Yazar ile aynı kurumda çalışan (üniversitelerde aynı bölümde) hakemlere

Geri Çekme

Yazar, henüz yayımlanmamış olan çalışmalarını değerlendirme sürecindeyken geri çekebilir.

Hakem Raporlarına ve Yayın Kurulu Kararlarına İtiraz

Yazar, her zaman ve durumda hakem raporlarına ve editöryal kararlara itiraz etme hakkına sahiptir. Bu ve benzeri durumlarda yazardan itirazlarını gerekçeleri ile bildirmeleri talep edilmektedir. Editörya, itiraz durumlarında gerekli görürse yeni bir değerlendirme süreci başlatabilir.

Yayımlanmış Çalışma için Tasarrufta Bulunma

Yayımlanan makalelerin ve değerlendirmelerin telif hakkı Türkiye Kızılay Derneği’ne aittir. Bununla birlikte yazar/ yazarlar çalışmalarının kullanımıyla ilgili taleplerini dergi editörüne iletebilir/ iletebilirler.

Akademik amaçlı kullanımlar, makalenin tekrar basımı vb. hususlarda kendisine ulaşan taleplere yönelik olarak TRC Journal of Medicine editöryası geri bildirimde bulunmaktadır.

Erratum

Editöryal süreçte veya basım sürecinde ortaya çıkan maddi hatalar sebebiyle yazar, ilk yayımlanacak sayıda çalışmasındaki sorunlu yerler için veya kendisinden kaynaklanmış bilgi hataları için erratum talep edebilir.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi